Printervriendelijke versie

Current Size: 100%

Wettelijke bepalingen

Deze website is het eigendom van het Bureau voor Toerisme van Béziers, 29 av Camille Saint-Saëns
34500 Béziers
.

De hoofdredacteur van de website is Jean-Frédéric Tissier.
De foto's van deze website zijn niet vrij van rechten. 

De website is ontwikkeld en ondergebracht bij de firma RACCOURCI in La Rochelle:

RACCOURCI Agence Web
32 place New Rochelle
FR-17000 LA ROCHELLE
Tel.: +33 (0)5 46 28 17 17
www.raccourci.fr

1. TECHNISCHE INFORMATIE 

De gebruiker van deze website erkent te beschikken over de nodige middelen om toegang te hebben tot de site en deze te kunnen gebruiken. Hij erkent te zijn nagegaan dat de gebruikte informatica configuratie geen enkel virus bevat en dat deze uitstekend fonctioneert.
De gebruiker erkent te zijn geïnformeerd dat de website 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is, met uitzondering van gevallen van overmacht, problemen die verband houden met de structuur van de telecommunicatienetwerken of andere technische  problemen.
Het Bureau voor Toerisme van Béziers kan de website voor onderhoud onderbreken en zal zich inspannen om de gebruikers hier vooraf over te informeren.  Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, werd er voor de automatische verwerking van persoonlijke gegevens vanuit deze website een verklaring ingediend bij de  Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).
Het Bureau voor Toersime van Béziers stelt alles in het  werk om gebruikers beschikbare en geteste informatie en/of middelen te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, afwezigheid van beschikbaarheid van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op zijn website.

2. WET INFORMATICA EN VRIJHEDEN 

De gebruiker wordt op de hoogte gebracht dat, overeenkomstig artikel 27 van de wet inzake Informatica, bestanden en vrijheden, van 6 januari 1978,  de informatie die hij via de formulieren op de website verstrekt, noodzakelijk is om op zijn verzoek te kunnen reageren, en bestemd is voor het Bureau voor Toerisme van  Béziers, verantwoordelijk voor de behandeling ervan voor administratieve en commerciële doeleinden alsmede voor andere bedrijven van de groep of voor partnerbedrijven van het Bureau van Toerisme van Béziers, tenzij hij daartegen bezwaar maakt.
De gebruiker wordt op de hoogte gebracht dat hij recht van toegang en rectificatie heeft met betrekking tot alle hem betreffende persoonlijke gegevens die hij af heeft gegeven aan het Bureau voor Toerisme van Béziers.

3. EIGENDOM, AUTEURSRECHT 

De algemene structuur, alsmede de software, de teksten, de foto's en het beeldwerk zijn in handen van Savoir Faire, en alle andere onderdelen op deze website zijn het exclusieve eigendom van het Bureau voor Toerisme van Béziers.
Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze website, ongeacht de hiervoor gebruikte methode, zonder de nadrukkelijke toestemming van het Bureau voor Toerisme van Béziers is verboden en vormt een schending die wordt bestraft ingevolge artikel L.335-2 en verder van de Code de la propriété intellectuelle (Frans wetboek intellectueel eigendom).

Dit geldt ook voor de databases die op de website staan, die beschermd zijn door de bepalingen inzake wettelijke bescherming van intellectueel eigendom  en die een bewerking zijn van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 inzake de juridische bescherming van persoonlijke gegevens waarvan het Bureau voor Toerisme de producent is.
Gebruikers of bezoekers van de website kunnen geen hyperlink naar deze website plaatsen zonder de nadrukkelijke en voorafgaande toestemming van het Bureau voor Toerisme van Béziers. 

  • Français
  • English
  • Deutsch
  • Nederlands
  • Español