Printervriendelijke versie

Current Size: 100%

Bijzondere technische kunstwerken

DE SLUIZEN VAN Fonseranes

 

Aan de voet van Béziers zijn de sluizen van Fonseranes waarschijnlijk het meest spectaculaire bouwwerk van de oversteek van het Canal du Midi. De zogenaamde Octuple (een opeenvolging van 8 bassins in trappenvorm, een uniek bouwwerk in de geschiedenis van het riviertransport), die in eerste instantie bestond uit negen achter elkaar gelegen sluizen, biedt de mogelijkheid om over een lengte van 300 m een hoogteverschil van 21,5 m te overbruggen! Vandaag de dag zijn er nog maar 7 sluizen in werking.

 

 

 

DE WATERHELLING VAN Fonseranes

Bij de kanalen in het Noorden worden sluizen vaak vervangen door een waterhelling.  In Fonseranes kwam deze oplossing echter te laat: het handelsverkeer liep hier al op zijn einde. Er werd afgezien van de bouw van de waterhelling, nog voordat de werkzaamheden af waren (in 1984). Het erg kostbare bouwwerk was bedacht om het handelstransport te versnellen, door de langzame doorgang van de 9 sluizen te vermijden, waar de waterhelling naast ligt.  Vandaag de dag zijn toeristen en schippers die de Fonseranes doorvaren vaak verbaasd over dit onbruikbare machinewerk, en kijken ernaar alsof het een vreemde, moderne eend in de bijt is naast de oude - maar ook zwakke - sluizen van Riquet. Hoe werkt zo'n hellende sluis? Een boot gaat een grote bak gevuld met water binnen en wordt vervolgens door een gemotoriseerde machine op banden getransporteerd, ofwel stroomopwaarts van de helling van Fonseranes, ofwel stroomafwaarts, waarna de boot bij aankomst weer in het water wordt gelaten.

 

DE KANAALBRUGDe komst van het Koninklijke Kanaal in Béziers stuitte op de rivier de Orb. Er werden sluizen geplaatst maar het ingewikkelde systeem bedacht door Riquet, leverde regelmatig problemen op door de waterstanden van de rivier,  waardoor boten zonder kiel zonken tijdens de oversteek over de Orb. Het systeem werd dan ook in 1858 vervangen door de Kanaalbrug. Sindsdien varen rivierboten over de rivier via de kanaalbrug, op een hoogte van 12 m. Binnenin  de brug lopen gangen waarvan er één nog steeds bezocht kan worden. De Kanaalbrug is 28 m breed en overbrugt een afstand van 240 m. Voor de bouw ervan werd het kanaal omgeleid ter hoogte van de zevende sluis van Fonseranes. Het nieuwe traject loopt niet meer via het oude Port Notre-Dame, dat aan het begin van de 20e eeuw werd vervangen door de Port Neuf.

 

  • Français
  • English
  • Deutsch
  • Nederlands
  • Español