Printervriendelijke versieSend by email

Current Size: 100%

Bijzondere technische kunstwerken

VAN DE Malpas NAAR DE RONDE SLUIS VAN Agde

De Malpas. Om zijn droom te kunnen bouwen, heeft Pierre-Paul RIQUET een beroep gedaan op vindingrijke concepten voor zijn tijd, met veel durf en intuïtie. Op het traject dat door de Hérault loopt tussen  Capestang en Marseillan zijn verschillende bouwwerken te zien die nog steeds in werking zijn, sommigen zelfs nog in hun originele vorm. De doorgang van Malpas (1679-1680), aan de voet van de Burcht van Ensérune, vlakbij het dorp Colombiers, heeft een vanzelfsprekende naam, want Malpas betekent « slechte doorgang ». Aan de linkeroever van deze uit de rots gehouwen riviertunnel van 173 m lang, 8,5 m breed en 6 m hoog ligt een trekpad. Vandaag de dag liggen hier op dezelfde plaats drie tunnels boven elkaar: bovenop ligt de tunnel van het  Canal du Midi, de spoorweg ligt middenin en de wateren van het meer van Montady liggen onderaan… waardoor er een spectaculaire technische warwinkel is ontstaan.

 

DE SLUIZEN VAN Fonseranes

 

 

Aan de voet van Béziers zijn de sluizen van Fonseranes waarschijnlijk het meest spectaculaire bouwwerk van de oversteek van het Canal du Midi. De zogenaamde Octuple (een opeenvolging van 8 bassins in trappenvorm, een uniek bouwwerk in de geschiedenis van het riviertransport), die in eerste instantie bestond uit negen achter elkaar gelegen sluizen, biedt de mogelijkheid om over een lengte van 300 m een hoogteverschil van 21,5 m te overbruggen! Vandaag de dag zijn er nog maar 7 sluizen in werking.

 

DE WATERHELLING VAN Fonseranes

Bij de kanalen in het Noorden worden sluizen vaak vervangen door een waterhelling.  In Fonseranes kwam deze oplossing echter te laat: het handelsverkeer liep hier al op zijn einde. Er werd afgezien van de bouw van de waterhelling, nog voordat de werkzaamheden af waren (in 1984). Het erg kostbare bouwwerk was bedacht om het handelstransport te versnellen, door de langzame doorgang van de 9 sluizen te vermijden, waar de waterhelling naast ligt.  Vandaag de dag zijn toeristen en schippers die de Fonseranes doorvaren vaak verbaasd over dit onbruikbare machinewerk, en kijken ernaar alsof het een vreemde, moderne eend in de bijt is naast de oude - maar ook zwakke - sluizen van Riquet. Hoe werkt zo'n hellende sluis? Een boot gaat een grote bak gevuld met water binnen en wordt vervolgens door een gemotoriseerde machine op banden getransporteerd, ofwel stroomopwaarts van de helling van Fonseranes, ofwel stroomafwaarts, waarna de boot bij aankomst weer in het water wordt gelaten.

 

DE KANAALBRUGDe komst van het Koninklijke Kanaal in Béziers stuitte op de rivier de Orb. Er werden sluizen geplaatst maar het ingewikkelde systeem bedacht door Riquet, leverde regelmatig problemen op door de waterstanden van de rivier,  waardoor boten zonder kiel zonken tijdens de oversteek over de Orb. Het systeem werd dan ook in 1858 vervangen door de Kanaalbrug. Sindsdien varen rivierboten over de rivier via de kanaalbrug, op een hoogte van 12 m. Binnenin  de brug lopen gangen waarvan er één nog steeds bezocht kan worden. De Kanaalbrug is 28 m breed en overbrugt een afstand van 240 m. Voor de bouw ervan werd het kanaal omgeleid ter hoogte van de zevende sluis van Fonseranes. Het nieuwe traject loopt niet meer via het oude Port Notre-Dame, dat aan het begin van de 20e eeuw werd vervangen door de Port Neuf.

 

HET KANAALTJE VAN Roque-Haute

De oude vulkaan van Roque-Haute, gelegen tussen Vias en Portiragnes, heeft het grootste aantal basaltstenen geleverd voor de bouw van de meeste bouwwerken van de streek. Een kanaaltje verbond het grote kanaal met de heuvel. Deze plek is vandaag de dag een natuurreservaat waar nog steeds de sporen te vinden zijn van deze activiteit van steenwinning die sterk heeft bijgedragen aan de plaatselijke riviereconomie.  

DE MOBIELE passage VAN DE Libron

Het huidige bouwwerk stamt uit 1858 en is in de plaats gekomen van het oude systeem dat was ontwikkeld door Riquet. Urbain Maguès, hoofdingenieur van het Kanaal en tevens ontwikkelaar van de Kanaalbrug van Béziers, heeft dit bouwwerk gemaakt. Vier aaneengeschakelde watertanks zorgen ervoor dat het water van de Libron vrij kan doorstromen, zonder dat het Canal du Midi volloopt met het slib uit de Libron. De machines zien er indrukwekkend uit: een structuur van metalen versieringen, gekartelde wielen en zuilen. Men waant zich in de wereld van  Jules Verne.

 

DE RONDE SLUIS VAN Agde

De tussen 1679 en 1680 gebouwde ronde sluis van Agde regelt 3 waterwegen waaronder het kanaaltje dat naar de stad Agde leidt. Het ronde bassin werd later vergroot voor de doorgang van grote boten, maar heeft zijn unieke charme behouden.

  • Français
  • English
  • Deutsch
  • Nederlands
  • Español